"Internal Evaluation Report: Semester 1, 2012-2013 - Assessing Students' Sense of Safety in School and on Their Way There"

paly

This report details the scope and results of an evaluation aimed at gauging

  • Uploaded on | 0 Views
  • anna anna

About "Internal Evaluation Report: Semester 1, 2012-2013 - Assessing Students' Sense of Safety in School and on Their Way There"

PowerPoint presentation about '"Internal Evaluation Report: Semester 1, 2012-2013 - Assessing Students' Sense of Safety in School and on Their Way There"'. This presentation describes the topic on This report details the scope and results of an evaluation aimed at gauging. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1Raport z ewaluacji wewnętrznejI semestr  2012/2013

Slide2Zakres ewaluacji Ocena poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz w drodze do szkoły.

Slide3Cel ewaluacji Pozyskanie informacji: - Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. - Co o bezpieczeństwie w naszej szkole sądzą rodzice uczniów? - Czy uczniowie naszej szkoły mogą bezpiecznie do niej dotrzeć?

Slide4Wyniki ewaluacji sporządzono napodstawie:  Analizy ankiet skierowanych do uczniów.  Analizy ankiet skierowanych do rodziców.

Slide5Analiza ankiet skierowanych douczniów naszej szkoły.  Analizę prowadzono wśród 52uczniów  klas III- VI

Slide6Które z wymienionych sytuacji przydarzyłysię Tobie w tym roku szkolnym?

Slide7Na pytanie: Czy na terenie budynku szkolnego iokolic szkoły znajdują się miejsca niebezpieczne? Dzieci podawały następujące odpowiedzi:  staw na ul. Szamotowej ,  ul. Główna,  stare budynki,  ul. Cegielniana,  przejazd kolejowy,  szatnia,  zepsute drabinki,  krzaki,  łazienka,  plac szkolny.

Slide8Analiza ankiet skierowanych dorodziców uczniów  Ankiety przeprowadzono wśród 31 rodziców uczniów kl. III- VI

Slide9Co można zrobić , by poprawićbezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły? Rodzice odpowiadali:  Przypominać zasady bezpiecznego poruszania się po drodze,  Instalacja sygnalizacji świetlnej na ul. Głównej,  Zainstalować „śpiącego policjanta” na skrzyżowaniu ul. Huculskiej i ul. Szamotowej ze względu na dużą prędkość samochodów.

Slide10Propozycje dotyczące poprawybezpieczeństwa dziecka w szkole.  Rodzice proponowali:  Plac szkolny mógłby być monitorowany (policja, straż miejska)  Rozmowy z uczniami,  Większe zainteresowanie pedagogów,  Odizolować niegrzeczne dzieci.

Slide11Wnioski zespołu: Analizując wnioski rodziców i dzieci można stwierdzić, że stan bezpieczeństwa w naszej szkole i w drodze do niej jest dobry. Na niektóre zastrzeżenia nie mamy wpływu.  Na lekcjach wychowawczych oraz przerwach zwrócić szczególną uwagę na zachowanie uczniów względem siebie, wyeliminować sytuacje takie jak: przezywanie, oczernianie oraz żarty sprawiające przykrość.  Sprawdzać wszystkie zgłoszone przez uczniów niebezpieczne sytuacje, reagować i rozmawiać z uczniami.

Slide12Za uwagę dziękują Monika  Sołtysiak  Joanna  Bartkowiak  Małgorzata  Domańska

Related


No related presentations.