Historyczno Okcydentalizm nakierowany na

Historyczno          Okcydentalizm  nakierowany  na
paly

Historyczno Okcydentalizm nakierowany na centra Rzym i Pary Antyrosyjsko Katolicyzm represje ludowo tradycjonalizm Ko ci jako przewodnik Antypa stwowo Niemcy s za silne

  • Uploaded on | 0 Views
  • delal delal

About Historyczno Okcydentalizm nakierowany na

PowerPoint presentation about 'Historyczno Okcydentalizm nakierowany na'. This presentation describes the topic on Historyczno Okcydentalizm nakierowany na centra Rzym i Pary Antyrosyjsko Katolicyzm represje ludowo tradycjonalizm Ko ci jako przewodnik Antypa stwowo Niemcy s za silne. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide2Historyczność.  Okcydentalizm nakierowany na centra – Rzym i Paryż.  Antyrosyjskość.  Katolicyzm: represje, ludowość, tradycjonalizm. Kościół jako przewodnik.  Antypaństwowość  - Niemcy są za silne a Rosja zbyt brutalna.  Niechęć do prawa.  Wielka rola niezależnej inteligencji.  Inteligencja jako warstwa organizująca naród.

Slide3Dzieła.  Zycie umysłowe – oświata, instytucje.  Recepcja dzieł.  Kultura materialna.  Obyczaje i tradycje.

Slide4Jest zaangażowana w życie polityczne. Jej cele to:  Utrzymanie polskości,  Jedność narodu,  Unarodowienie ludu,  Niepodległość polityczna.

Slide5Apogeum „literackości” sprawy narodowej i jednocześnie polityczności literatury.  Poeci emigracyjni mają „rząd dusz” :  Wyznaczają wzorce zachowań,  Wyjaśniają sens dziejów narodu,  Racjonalizują wydarzenia– mesjanizm

Slide6Powtarza problemy romantyzmu w innych szatach.

Slide10Gromadzenie pamiątek, dzieł, tradycji.  Rozwój oświaty i nauki  (Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Akademia Umiejętności, Towarzystwo Kursów Naukowych, Warszawskie Towarzystwo Naukowych).  Upowszechnianie kultury  (szkolnictwo, czasopiśmiennictwo – 1870 – 113 tytułów, 1910 – 1100, biblioteki, przeżycia zbiorowe – rocznice, pomniki itp.).

Slide11Unarodowienie ludu.  Naród stał się pojęciem etnicznym.  Oddzielenie pojęcia narodu od państwa. „Tutejszy” stał się Polakiem ale nie obywatelem.

Related


No related presentations.