Stavba zemského tělesa

Stavba zemského tělesa
paly

Seznámení s tvorbou zemského tělesa, vznikem země a jejích hornin, nerostnými surovinami a získáváním energie z geotermálních zdrojů. Projekt podpořen EU fondy.

About Stavba zemského tělesa

PowerPoint presentation about 'Stavba zemského tělesa'. This presentation describes the topic on Seznámení s tvorbou zemského tělesa, vznikem země a jejích hornin, nerostnými surovinami a získáváním energie z geotermálních zdrojů. Projekt podpořen EU fondy.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. Matesk kola, Zkladn kola a Praktick kola, Horn esk 15, Znojmo EU penze kolm Registran slo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0710 Nzev projektu: Inovace kolstv ablona nzev: III. Vyuit ICT slo: III/2 Inovace a zkvalitnn vuky prostednictvm ICT Zpracovala: Hana Kloudov Pedmt: Prodopis Nzev produktu: Stavba zemskho tlesa slo produktu: VY_32_INOVACE_12_224 Pouito: 27.9.2011 Tda: IX.A Anotace: Seznmen k se stavbou zemskho tlesa. Zkladn horniny. Nerostn suroviny a jejich vyuit.

2. Vznik Zem Zem vznikla asi ped 5 miliardami let. Mlhovina tvoen z prachu a plyn se smrtila a vytvoila Slunce. Ze zbyl hmoty vznikly planety, kter zaaly kolem Slunce obhat.

3. Stavba Zem Zemsk jdro teplota asi 5000 stup Zemsk pl Zemsk kra sah do hloubky asi 100 km. Tvo ji HORNINY. Povrch Zem tvo moe 70 procent a pevnina 30 procent. Atmosfra vzdun obal

4. HORNINY tvo zemskou kru Jsou sloeny z nerost (nap. rudy kov elezo, zinek, m, olovo, stbro, sl, sra, kaoln) Dl se na: 1. Vyvel 2. Usazen 3. Pemnn

5. 1. Vyvel horniny Vznikaly v hlubinch Zem za vysok teploty a tlaku. Nkter vyvely a na povrch a ztuhly (sopen innost) edi (hora p), znlec (hora Mileovka). Vroba trku. hora p

6. Nkter nepronikly a na zemsk povrch a vytvoily msta, kde se nyn t v lomech napklad ula. ulu tvo ti nerosty: ivec, kemen a slda. Znm lom Mrkotn u Tele (pomnk na ndvo Praskho hradu). Pouit uly: stavba silnic, obruby chodnk, dlaebn kostky, sochastv.

7. Pomnk na ndvo Praskho hradu z uly.

8. 2. Usazen horniny Vznikly usazenm, zpevnnm pvodnch hornin a ze zbytk rostlin a ivoich. PSKOVEC VPENEC vroba cementu a vpna OPUKA SLN

9. 3. Pemnn horniny Vznikaly pemnnm hornin za vysokho tlaku a teploty. RULA KMEN t se v lomu, stavebnictv TRK drcen kmen PSEK ve stavebnictv HLNA vroba cihel, keramiky

10. NEROSTY Nkter nerosty se t a pouvaj jako surovina v prmyslu. 1. KOVOV SUROVINY = RUDY Zskv se z nich kov elezn ruda, rudy zinku, mdi, olova..

11. Vroba eleza ve vysok peci v elezrnch. V peci se pi vysok teplot tav z elezn rudy elezo

12. 2. NEKOVOV SUROVINY loiska sry , tuhy , soli , kaolinu , uhl , ropy , zemnho plynu Tuha vroba tuek Kaolin vroba porcelnu

13. Uhl Uhl vzniklo u v pravku ze zbytk rostlin bez pstupu vzduchu za vysokho tlaku a teploty. 1. ERN UHL je star, kvalitnj a t se v hlubinnch dolech 2. HND UHL vzniklo pozdji a t se v povrchovch dolech

14. HORNCI V DOLE

15. ROPA, ZEMN PLYN Vznikly ze zbytk rostlin a ivoich, kter se spolu s bahnem usazovaly v moskch ztokch. Z ropy se vyrb nafta, benzn, petrolej. Zemn plyn se pouv v domcnosti na vaen, jako palivo do aut.

16. Vznik pdy je sloit a dlouh proces, podlej se na nm pdotvorn initel : - maten hornina urit horniny, kter asem zvtraly - podneb stdn tepla a zimy, slunce, vtr, voda. - iv organismy vznik humusu z odumelch tl

17. - lovk pdu obdlv, hnoj, zavlauje.. Rozeznvme rzn druhy pd nap. ernozem, hndozem..

18. OBRZKY Http://www.volny.cz/jiri.k.jurecka/obrazky/StavbaZeme2.jpg [online]. 2011 [cit. 2011-10-21]. Dostupn z WWW: . S.1,3 Http://astroportal.sk/images/zem.jpg [online]. 2011 [cit. 2011-10-21]. Dostupn z WWW: . S.2 Http://www.stavela.cz/osobni/fotogalerie/priroda/stavela_cz_hora_Rip.jpg [online]. 2011 [cit. 2011-10-21]. Dostupn z WWW: . S.5 Http://img.geocaching.com/cache/d41cc5d0-53e4-4c00-8b20-41d4dca08e3c.jpg [online]. 2011 [cit. 2011- 10-21]. Dostupn z WWW: . S.7 Http://www.muzeumkarlovamostu.cz/files/typ%20s%20kladivem.JPG [online]. 2011 [cit. 2011-10-21]. Dostupn z WWW: . S.8 Http://www.doubravnik.cz/pics/brdo_rula.jpg [online]. 2011 [cit. 2011-10-21]. Dostupn z WWW: . S.9 Http://www.srom.hranet.cz/projekty/2004/pjajcim/pec.jpg [online]. 2011 [cit. 2011-10-21]. Dostupn z WWW: . S.11 Http://www.indmin.com/images/696/70671/web.jpg [online]. 2011 [cit. 2011-10-21]. Dostupn z WWW: . S.12 Http://img.blesk.cz/img/1/normal480/30055-img-import.jpg [online]. 2011 [cit. 2011-10-21]. Dostupn z WWW: . S.14 Http://www.praha.eu/public/2e/3d/f/149974_4_plyn.jpg [online]. 2011 [cit. 2011-10-21]. Dostupn z WWW: . S.15 Http://www.agriaffaires.cz/img_528/zpracovani-pudy/samohybna-zarizeni.jpg [online]. 2011 [cit. 2011-10- 21]. Dostupn z WWW: . S.17 TEXTY: KROULKOV, Jarmila; KROULK, Josef. Prodopis pro devt ronk zvltn koly. Praha : SEPTIMA, 1995. 56 s.

Related


No related presentations.