Eyjafjallajökull and Mýrdalsjökull: Iceland's Iconic Glaciers

Eyjafjallajökull and Mýrdalsjökull: Iceland's Iconic Glaciers
paly

Eyjafjallajökull and Mýrdalsjökull are two of Iceland's

  • Uploaded on | 1 Views
  • vsevlad vsevlad

About Eyjafjallajökull and Mýrdalsjökull: Iceland's Iconic Glaciers

PowerPoint presentation about 'Eyjafjallajökull and Mýrdalsjökull: Iceland's Iconic Glaciers'. This presentation describes the topic on Eyjafjallajökull and Mýrdalsjökull are two of Iceland's. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1I  I   S   S   L   L   A   A   N   N   D   D o o s s t t r r o o v v l l e e d d u u a a o o h h n n ě ě

Slide2Eyjafjallajökull(77 km 2 ) Islandské ledovce Největší ledovec na Islandu je Vatnajökull . Jeho plocha je 8160 km 2  a tlouštka ledu více než  1000m

Slide3EyjafjallajökullMýrdalsjökull Satelitní snímek jihu Islandu ukazuje Eyjafjallajökull a sousední ledovec – Mýrdalsjökull

Slide4pod tlustou vrstvou ledu eyjafjallajökullu je aktivní sopka, která neníz normálního satelitního snímkování viditelná Islandské hory mají v ž dy  č epice ze  sněhu  nebo z ledovce. N ě které ledovce mají tlouš ť ku ledu a ž  1 km

Slide5Bliž ší letecký pohledu na Eyjafjallajökull ukazuje ledovcový splaz s táním ledu a vytvo ř ené jezero

Slide6Eyjafjallajökull,  jak je vid ě t od hlavní pob ř e ž ní dálnice

Slide7Eyja-fjalla-jö kull: Eyja-fjalla-j ö kull: Eyja      =  ostrov Eyja      =  ostrov Fjalla     =  hora Fjalla     =  hora J ö kull     =  ledovec J ö kull     =  ledovec

Slide8Tato vesnič ka se nazývá Skógaru. Le ž í ji ž n ě  od Eyjafjallajökull a má celkem 25 obyvatel

Slide9Skógaru je známý pro svů j nádherný vodopád Skogafoss , napájený vodou z tajícího ledu z Eyjafjallajökull

Slide10… a v dubnu 2010 sopka eyjafjallajökull vybuchla v tomtoč ase ji ž  podruhé

Slide11Atraktivní podívaná pro turisty

Slide13Sopka  chrlila  popel  do  atmosféry  do  výše  n ě kolika  kilometrů  a způsobila  v  e vropském  vzdušném  prostoru  na  n ě kolik  dní  problémy Sopka   chrlila  popel  do  atmosféry  do  výše  n ě kolika  kilometrů  a způsobila  v  e vropském  vzdušném  prostoru  na  n ě kolik  dní  problémy v  letecké  dopravě. v  letecké  dopravě.

Slide16Vodopád Skogafoss ukrytý v sopeč ném popelu

Slide17Těžký kouř a popel na nedaleké farmě

Slide18Satelitní snímek ukazující  cestu větrem  neseného sopečného  popela směrem  k  Velké Británii. Satelitní  snímek ukazující  cestu větrem  neseného sopečného  popela směrem  k  Velké Británii.

Slide19Tání ledovců  zp ů sobilo masivní záplavy …

Slide20Voda z roztaveného ledovce smíchaná se sopeč ným popelem se  řítí  dol ů údolím ledovcového splazu. (Porovnej s letícím letadlem)

Slide21Voda zaplavila ledovcové údolí …

Slide23 Pohled na povodeň  z letadla

Slide24Tudy vedla silnice ,   p ovode ň  ji odplavila...

Slide25Erupce dala vynikající přílež itosti k vytvo ř ení velkolepých fotografií

Slide27stejně jako tryskající gejzír magmatu doprovázený blesky

Slide33Po posledních  třech  erupcích  Eyjafjallajökull Po  posledních  třech  erupcích  Eyjafjallajökull v  roce  920,  1612  a  1921  následovaly  erupce  jejího mnohem  většího  „bratra“  -  sopky  Katla,  nacházející  se v  sousedním  ledovci  Mýrdalsjökull.  Podzemní  magmatická síť  sopky  Katla  je  napojena  na  Eyjafjallajökull. v  roce  920,  1612  a  1921  následovaly  erupce  jejího mnohem  většího  „bratra“  -  sopky  Katla,  nacházející  se v  sousedním  ledovci  Mýrdalsjökull.  Podzemní  magmatická síť  sopky  Katla  je  napojena  na  Eyjafjallajökull.

Slide34MýrdalsjökullUmístění Katla ve vztahu k Eyjafjallajökull Eyjafjallajökull Katla volcano (buried beneath glacier) Sopka Katla je mnohem více aktivní a je známá pro její velké magmatické komory a   silné   subglaciální   výbuchy ka ž dých   40-80 rok ů.  Katla soptila naposled  v roce 1921, a poslední erupce Eyjafjallajökull 20. dubna 2010. Islandský prezident Olafur Grímsson  ř ekl: " Č as Katla se bl íží  ... my [ Island ] jsme p ři praveni ... je nejvyšší  č as pro evropské vlády a letecké ú ř ady po celém s větě  za čít  plánovat opat ř ení na p ří padné erupce Katla.“

Slide35Kd y K a t l a  n a k o n e c  v y b u c h n e  ?

Related


No related presentations.