Introduction to Hydrocarbons

Introduction to Hydrocarbons
paly

Learn about the different types of hydrocarbons including alkanes, alkynes, and arenes, their rational formulas, and how they are classified based on carbon-carbon bonds and chain shape.

  • Uploaded on | 0 Views
  • oktay oktay

About Introduction to Hydrocarbons

PowerPoint presentation about 'Introduction to Hydrocarbons'. This presentation describes the topic on Learn about the different types of hydrocarbons including alkanes, alkynes, and arenes, their rational formulas, and how they are classified based on carbon-carbon bonds and chain shape.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. Uhlovodky, rozdlen uhlovodk, alkany

2. Definice uhlovodk CH CH, CH 3 CH 2 CH 3 , CH 3 CH 3 , CH 2 = CH 2 kol 1: Prohldni si pozorn racionln vzorce ty ve uvedench uhlovodk a dopl vtu. Uhlovodky jsou .. sloueniny a . Kontrola: Uhlovodky jsou dvouprvkov sloueniny uhlku a vodku

3. Rozdlen uhlovodk 1. Podle vazeb mezi uhlky : a/ Nasycen - alkany / C C / b/ Nenasycen - alkeny / C = C / - alkiny / C C / - areny 2. Podle tvaru etzce mezi atomy uhlku: a/ s otevenm etzcem b/ cyklick

4. Nasycen uhlovodky - alkany Jsou uhlovodky s jednoduchmi vazbami mezi atomy uhlku. kol 2 : Vyber alkany: CH CH, CH 3 CH 2 CH 3 , CH 3 CH 3 , CH 2 = CH 2 Kontrola: CH 3 CH 2 CH 3 , CH 3 CH 3

5. Pozorn peti text o nzvoslov alkan. enevsk nzvoslov z r. 1892 tvo nzev uhlovodku + koncovka an. Obecn sumrn vzorec alkan je C n H 2n+2 . Homologickou adu alkan tvo uhlovodky,kde kad nsledujc m o jeden uhlk a dva vodky vce.

6. kol 3: Podle informac na snmku 3 dokoni homologickou adu alkan. 1. Methan CH 4 2. Ethan C 2 H 6 3. Propan C 3 H 8 4. Butan C 4 H 10 5. Pentan C 5 H 12 6. Hexan C 6 H 14 7. Heptan C 7 H 16 8. Oktan C 8 H 18 9. Nonan C 9 H 20 10. Dekan C 10 H 22 CH 4 CH 3 - CH 3 CH 3 - CH 2 - CH 3 4. CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 3 5. CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 3 6. CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 3 7. CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 3 8. CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 - CH 3 9. CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 - CH 2 -CH 3 10. CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 - CH 2 -CH-CH 3 Kontrola:

7. kol 4 : Podle obrzk napi ti hlavn prodn zdroje uhlovodk. . Pouit obrzky: http://commons.wikimedia.org/wiki/ Image: Natural gas.jpg 2008 - 12 - 03 Image: ShellMartinez-refi.jpg 2008 - 12 - 03 Image: Coal bituminous.jpg 2008 - 12 - 03 Kontrola Ropa Zemn plyn Uhl

8. Vlastnosti alkan Prvn tyi alkany jsou plyny vyskytujc se v zemnm plynu, dal kapaliny, kter jsou soust ropy, alkany s vtm potem atom uhlku ne 15 jsou pevn ltky. Rozpoutj se vzjemn, avak ve vod jsou nerozpustn. Vechny jsou nebezpen holaviny. kol 5: Rozhodni, v jakm skupenstv bude heptan pi teplot 20 0 C, -95 0 C a 125 0 C (t t = - 90,6 0 C, t v = 98,4 0 C). Kontrola: 20 0 C kapalina - 95 0 C pevn ltka 125 0 C plyn

9. Stanoven teploty varu propanbutanov smsi kol 6 : Podle obrzku napi teplotu varu propanbutanov smsi do zapalovae. Kontrola: -6 0 C

10. Hoen propanbutanov smsi kol 7: Uprav chemick rovnice hoen propanu a butanu. C 3 H 8 + O 2 CO 2 + H 2 O C 4 H 10 + O 2 CO 2 + H 2 O Kontrola: C 3 H 8 + 5 O 2 3CO 2 + 4 H 2 O 2 C 4 H 10 + 13 O 2 8 CO 2 + 10 H 2 O

11. Nebezpen alkany Methan, nazvan t bahenn (vznik methanovm kvaenm na dn rybnk) nebo dln plyn (vyskytuje se tak v uhelnch dolech), je hlavn sloka zemnho plynu. Se vzduchem tvo vbunou sms, a pak sta elektrick jiskra, aby dolo k netst. Do zemnho plynu se zmrn pidv pchnouc psada, aby se dal zjistit jeho nik. Jestlie ctme v budov plyn a nezjistme pinu, nesmme pout elektrick zvonek, ani oteven ohe. Ihned informujeme plynrenskou pohotovost, Policii R, hasie, centrln tsovou linku. kol 8 : Zjisti a napi tel.sla ve uvedench instituc. Kontrola: plynrensk pohotovost: 1239 hasii: 150 Policie R: 158 centrln tsov linka: 112

12. kol 9: Podle obrzk napi, k emu se alkany uvaj. Pouit obrzky: http://commons.wikimedia.org/wiki/ Image: Gas Station Hiroima.jpg 2008 - 12 - 03 Image: Vlammen gasboiler.jpg 2008 - 12 - 03 Kontrola: Pohonn hmoty Paliva

13. Izomery C 4 H 10 butan CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 3 t v = - 0,5 0 C C 4 H 10 methylpropan CH 3 - CH - CH 3 I CH 3 t v = - 10,2 0 C Definice izomer: Izomery jsou ltky, kter maj stejn vzorec ., ale rzn vzorec . a . Li se rovn svmi . Kontrola: Izomery jsou ltky, kter maj stejn vzorec sumrn, ale rzn vzorec racionln a strukturn. Li se rovn svmi vlastnostmi. kol 10 : Porovnej, m se li butan a methylpropan, a potom dopl definici izomer.