"Business Intelligence and Infrastructure Applications in Mountfield: Insights from the MS Executive Roundtable"

paly

The AMBICA s.r.o, a leading provider of BI and DW solutions with over 10 years of experience, participated in the MS

About "Business Intelligence and Infrastructure Applications in Mountfield: Insights from the MS Executive Roundtable"

PowerPoint presentation about '"Business Intelligence and Infrastructure Applications in Mountfield: Insights from the MS Executive Roundtable"'. This presentation describes the topic on The AMBICA s.r.o, a leading provider of BI and DW solutions with over 10 years of experience, participated in the MS. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1Případová studieBusiness Intelligence ve společnosti Mountfield, a.s. MS Executive roundtable v oblasti aplikační infrastruktury a Business Intelligence 21.8.2008 AMBICA s.r.o. Jan Novotný, obchodní ředitel

Slide2AMBICA s.r.o.• dodavatel řešení BI/DW • 10+ let zkušeností s problematikou • zaměření na rychlé dosažení praktických výsledků a přínosů pro zákazníky • know-how – Technologické (specializace na platformu MS) – Metodické (BI, DW, OLAP, reporting) – Business (obchod, služby, výroba, servis) – Projektové (analýza, vývoj, testování, deployment) • Portfolio produktů a řešení – BI/DW projekty – MIS NAVI – Plánování – Prodej kapacit do externích projektů (SQL Server, C # ) • Obchodní řešení – Prodejní analýzy, analýza zásob, servis, ageing pohledávek – Finanční controlling a finanční analýza – Provizní systémy – Profitability systémy – …

Slide3AMBICA s.r.o. – vybraní zákazníciAnalýza prodeje v jednotlivých supermarketech, úspěšnost akcí, používaná platidla, slevy a ztráty na zboží MIS pro velkoobchod i maloobchod Prodej, Pohledávky, Zásoby, Nákup, Finance, Závazky, Provize, Plánování Komplexní MIS pro obchod a servis Prodej, Pohledávky, Zásoby, Nákup, Finance, Závazky, Profitabilita zákazníka, Servisní zakázky, Servisní smlouvy, Reporting obchodu … Analýza a návrh řešení MIS pro distribuci IT technologií Prodej (konsolidace CZ + SK) Controlling Plánování Prodej, Zásoby, Servis, Zakázková výroba, Ekonomika Integrace CZ + SK

Slide4Mountfield a.s.Situace • prodejce zahradní techniky, bazénů, zahradního nábytku a jízdních kol • 60 (CZ)+ 20 (SK) prodejních center • centrální sklad/y • síť servisních středisek • Forma podnikání – Maloobchodní prodej (přes pokladnu) – Velkoobchod (konkrétnímu odběrateli) – Servisní zakázky – Projekty (výstavba bazénů)

Slide5Mountfield, a.s.• Informační systémy – IS Navision - 2 instance (CZ, SK) – Historie SK – Nex (do 2007) – Reporting • CZ – Sada výstupů ve formátu MS Excel • SK – pouze reporty z primárního systému – Plány • Excel

Slide6Motivace k projektu• vedení chce něco lepšího – nedostatečné informační a analytické možnosti • černá skříňka (závislost na dodavateli) – nelze přidat/změnit/odstranit report – nové požadavky se řeší jinou cestou • dlouhá doba generování reportů, zatížení primárního systému • statičnost reportů, není možné provádět další analýzy • nevyužité možnosti již používaných technologií MS

Slide7Report serverOLAP server Datový sklad Prodej Plány Historická data CZ ETL Zásoby Servis AQ Externí informace Reporty on-line Architektura řešení Proces Navision CZ ETL Reporty statické Navision SK ETL Historická data SK ETL ETL MS SQL Server 2005

Slide8Mountfield - řešení• Předpřipravené reporty pro denní využití na centrále a v jednotlivých prodejnách. • Přístup k analytickým datamartům pro analytiky a manažery v prostředí ProClarit (ad-hoc analýzy, výkonnostní mapy, rozpadové stromy, rozptylové analýzy, …). Reporting a analýzy • Sjednocení a centralizace reportingu se slovenskou Mountfield SK. • Využití historických dat jak z primárního systému, tak i z ostatních zdrojů. Integrace a historie • Řeší se způsob zatraktivnění přístupu k informacím systémem manažerských palubních desek (PPS) • Propojení s již používanými reporty a analýzami. Přístup k informacím

Slide9Mountfield - řešení• Výpočet a monitoring stavů a pohybů skladů v základních a vypočtených ukazatelích. • Speciální reporty v oblasti zásob, prodeje vs. nákup, … • Zohlednění specifik společnosti Mountfield. Zásoby • Monitoring prodejů v prodejní síti ČR i SR. • Různé perspektivy pohledů na denní historii prodejů a aktuální denní obrat. • Sledování prodeje (náklady, tržby, …), sledování plateb, … • Porovnávání skutečnosti s plánem prodeje. Prodej • Analýzy vytížení a kvality práce servisů. • Analýzy stavů a časů servisních zakázek. • Ekonomické ukazatele servisu. Servis • Analýzy vytížení a kvality práce divize bazénů • Analýzy stavů a časů fází projektů bazénů. • Ekonomické ukazatele AQ. Aquamarin • Finanční controlling a analýza • Saldo • Profitabilita Ekonomika

Slide10Otázky a odpovědi

Slide11Kmentova 89 / II377 01 Jindřichův Hradec tel/fax: +420 384 320 557 e-mail: info@ambica.cz http://www.ambica.cz

Related