Learn Your Tables - Math Practice Website

Learn Your Tables - Math Practice Website
paly

Learn Your Tables is a math practice website that focuses on multiplication, division, addition, and subtraction. It also covers parentheses, exponents, and square roots. Practice and improve your math skills now!

About Learn Your Tables - Math Practice Website

PowerPoint presentation about 'Learn Your Tables - Math Practice Website'. This presentation describes the topic on Learn Your Tables is a math practice website that focuses on multiplication, division, addition, and subtraction. It also covers parentheses, exponents, and square roots. Practice and improve your math skills now!. The key topics included in this slideshow are multiplication, division, addition, subtraction, parentheses, exponents, square roots, practice, improve, math skills,. Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


2. * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 4 6 8 19 12 14 16 18 20 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 http://www.learnyourtables.co.uk/pl/index2.htm

3. 1.dziaania w nawiasach 2. potgowanie i pierwiastkowanie 3. mnoenie i dzielenie 4. dodawanie i odejmowanie

6. Jeeli trjkt jest prostoktny, to suma kwadratw dugoci przyprostoktnych jest rwna kwadratowi dugoci przeciwprostoktnej.

9. http://pl.globalquiz.org/ciek awostki- matematyka/ http://matematyka.strefa.pl/ciekawost ki.html http://www.math.edu.pl/ciekawostki- matematyczne http://www.sprawdzian.net.pl/ciekawo stki.html

10. Liczby gnomiczne to liczby postaci 2n+1, ktre dodane do kwadratu liczby n daj kwadrat nastpnej liczby. n 2n+1 n2 (n + 1)2 1 3 1 4 2 5 4 9 3 7 9 16 4 9 16 25 5 11 25 36 6 13 36 49

12. Ciekawostki W piramidzie Cheopsa stosunek sumy dwch bokw podstawy do wysokoci wynosi 3,1416, czyli przyblienie pi z dokadnoci do czterech miejsc po przecinku! Dzi nie mona stwierdzi czy by to zadziwiajcy przypadek, czy wynik geniuszu nieznanych nam z imienia uczonych Uczeni szukajc kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi , wysali w kosmos drog radiow informacj o wartoci liczby . Wierz, e inteligentne istoty spoza Ziemi znaj t liczb i rozpoznaj nasz komunikat.

19. Uczeni oceniaj, e ciao ludzkie skada si z 10 00000000000000000000000000000 atomw. Silnki robicy 33 obroty na sekund musiaby si obraca 10 000 000 000 000 000 000 lat, eby ilo obrotw dorwnaa liczbie ludzkich atomw. Kto by pomyla jacy my jestemy skomplikowani...

32. http://www.matematykam.pl/ http://matematyka.opracowania.pl/ http://www.megamatma.pl/ http://www.matemaks.pl/ http://matematyka.pisz.pl/ http://matematyka.strefa.pl/ http://www.serwis-matematyczny.pl/ http://www.matgimbolkow.ssl2.pl/

34. Oj, myl sobie czasem, a e sam si mieje, Oj, czemu to zbir wszystkich zbiorw nie istnieje. Oj byby to haas spory, gdyby zebra wszystkie zbiory. Oj, myl sobie czasem, co za pech fatalny, e przedzia (0,1) jest nieprzeliczalny. Oj, jakby to dobrze byo, gdyby si go przeliczyo. Oj, jakie to wspaniae zbiorw s zwyczaje, e si uporzdkowa kady dobrze daje. Zaraz si chop lepiej czuje, jak se zbir uporzdkuje. Oj, myl sobie myl, myl se dlaczego W kwadracie kadym wida "dywan Sierpiskiego" Byby to fakt wzruszajcy, gdyby tak by latajcy. Oj prno si czek prosty dorozumie stara, Oj, co to jest za miara zwana miar Haara. S to takie miary gupie na lokalnej zwartej grupie. Oj myl sobie, myl od samego rana, Oj, w czym caka Lebesque'a lepsza od Riemanna. Gupio bdzie Riemannowi, jak si w grobie o tym dowie. Oj, niech si kady nisko Panu Bogu kania, e raczy zesa tyle regu wnioskowania No, bo gdyby ich nie stao, z czego by si wnioskowao. Oj, czasem sobie w nocy prbuje pomau, Oj, w niezerowym ciele szuka ideau. Lecz mam taki pech fatalny, e co znajd, to trywialny. Oj, patrz, a pod potem ley se funkcyja, Oj, ju nie wszdzie ciga, nie wiadomo czyja, Lecz si tym nie przejmowaem, wziem j zrniczkowaem. Czuj, e chryja z tego bdzie ekstremalna, Bo rzecz takowa pono srodze jest karalna. Lecz i tym si nie przejmuj - bdzie trzeba si scakuje. Oj, w ktrkolwiek pjd dzisiaj wiata stron Wszdzie mnie strasz dziwne funkcje zespolone. Jeden fakt mnie zwaszcza zoci: sinus wikszy od jednoci. Oj, kady Brouwerowi winien bi pokony e wreszcie zlikwidowa rodek wyczony Stworzy nowe moliwoci wspczesnym i potomnoci. Oj, czy kto zna odpowied, ja si cigle waham Jak szybko mona biega w przestrzeni Banacha? Oj, zapytam si Cauchy'ego, bo w niej zbiene cigi jego. Oj, bya dzisiaj w barze draka nadzwyczajna: Barmank klient prosi o butelk Kleina. Ona si tym nie zrazia: czas do ceny doliczya! Oj, myl sobie teraz, po co ama gow, Kiej wezm, wstawi dalej funkcyje zdaniowe, Kto se za nie wstawi zdanie, now zwrotk wnet dostanie.

35. Ile rwna niezalenych, Ile jest szeregw zbienych, Ile caek niewaciwych, Ile na paszczynie krzywych, Ile funkcji kwadratowych, Co nie maj miejsc zerowych. Ile krzywe maj siecznych, Ile jest ukadw sprzecznych, Ile rnych jest symetrii, Ile twierdze w geometrii, Ile przestrze ma wektorw, Co nie tworz pustych zbiorw, Tyle szczcia i radoci W Twoim domu, razem z Gwiazdk, niech zagoci.

36. 1.Zamknito fizyka dowiadczalnego, fizyka teoretyka i matematyka w trzech oddzielnych celach, z puszk jedzenia. Po miesicu otwarto cele. U fizyka dowiadczalnego ciany poobijane, puszka zmaltretowana, ale rozbita, a zawarto wyjedzona. Fizyk, cho wychudzony, yje. W celi fizyka teoretyka. ciany s cae pokryte wzorami, obliczeniami. Tylko jeden slad po uderzeniu, puszka precyzyjnie otwarta, a fizyk yje. W ostatniej... Puszka nietknita, na pododze ley martwy matematyk, a na scianie widnieje napis: "Dany jest walec".

37. 2. Pocigiem przez Szwajcari jechali: fizyk dowiadczalny, fizyk teoretyk i matematyk. Przez okno zobaczyli k, na ktrej pasy si trzy aciate krowy. Fizyk dowiadczalny stwierdzi: - W Szwajcarii wszystkie krowy s aciate. - O przepraszam. W Szwajcarii istniej aciate krowy - poprawi go kolega- teoretyk, a matematyk sprecyzowa: - W Szwajcarii istniej trzy krowy, ktre s aciate przynajmniej z jednej strony.

38. 3. Astronom, fizyk, informatyk i matematyk przejedali pocigiem przez Angli. Pierwszym widoczkiem, na ktry zwrcili uwag byo due pole, na ktrym pasa si czarna krowa. Kady z nich zrobi o tym uwag w swoim kapowniczku: Astronom napisa: "Wszystkie obserwowane w Anglii krowy s czarne." Fizyk napisa: "Hipoteza robocza: krowy w Anglii s czarne." Informatyk napisa: "Anglia.krowy[1]:=czarna;" Matematyk napisa: "Istnieje w Anglii co najmniej jedno pole, na ktrym co najmniej jedna krowa z co najmniej jednej strony jest czarna."

39. 4.Matematyk, fizyk i inynier dostali po kawaku siatki do ogrodzeniowej i zadanie by ogrodzi jak najwikszy teren. Inynier ogrodzi elegancki kwadrat. Fizyk obliczy e najlepszy stosunek powierzchni do obwodu ma koo i rozstawi siatk w okrg. Natomiast matematyk rozstawi siatk byle jak, wszed do rodka i powiedzia e jest na zewntrz. 5. Biolog, fizyk i matematyk obserwuj drzwi do windy. Najpierw weszy dwie osoby, a po jakim czasie wyszy trzy. Biolog: Rozmnoyli si. Fizyk: Bd pomiaru. Matematyk: Jak do rodka wejdzie jeszcze jedna osoba to dom bdzie pusty.