The Beginning of the Universe

The Beginning of the Universe
paly

Big Bang marked the start. From a massive explosion, the universe is filled with particles like protons and neutrons. The density of space is high.

  • Uploaded on | 0 Views
  • rudan rudan

About The Beginning of the Universe

PowerPoint presentation about 'The Beginning of the Universe'. This presentation describes the topic on Big Bang marked the start. From a massive explosion, the universe is filled with particles like protons and neutrons. The density of space is high.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


4. Big Bang Jak to zaalo

5. 10 - 4 3 s po velkm tesku hadronov ra vesmr je vyplnn tkmi sticemi (protony a neutrony) hustota vesmru je 10 97 kg/m 3 teplota vesmru je 10 33 K skoro ke kad stici existuje antistice na 10 9 antistic pipad 10 9 +1 stice stice a antistice anihiluj a ze zbytku pozdji vznikaj galaxie, hvzdy, planety a tak my Po ase 10 -34 hustota energie hmoty klesla na rove hustoty energie vakua, zan inflan nafouknut V 10 -32 s po velkm tesku nastv fzov zmna vakua, opt dominuje hustota energie hmoty a vesmr pokrauje v adiabatickm rozpnn

6. . 10 -4 s po velkm tesku leptonov ra pevldaj lehk leptony (elektrony, neutrina, miony) hustota vesmru je 10 7 kg/m 3 teplota vesmru je 10 10 K z tto doby pochzej nejstar svdci historie vesmru - neutrina 10-4 s po velkm tesku leptonov ra pevldaj lehk leptony (elektrony, neutrina, miony) hustota vesmru je 107 kg/m3 teplota vesmru je 1010 K z tto doby pochzej nejstar svdci historie vesmru - neutrina

7. 10 s po velkm tesku ra zen vzjemnou anihilac stic a antistic vznikly fotony s vysokou energi vesmr byl ale pro zen neprhledn fotony neustle nareny na pli nahutn stice energie zen nedovolovala elektronm navzat se na protony a vytvoit atomy vodku 10 6 let po velkm tesku ra ltky vesmr se rozpnal a chladl hmota vesmru se deionizovala, vesmr pro zen zprhlednl reliktn zen je pmm svdkem tohoto zprhlednn A do 13,7x 10 9 let

15. Mlhovina NGC6960 je pozstatkem vbuchu supernovy

16. Hmota se skld z atom Kad atom tvo atomov jdro a obal z elektron Jdro je sloeno z proton a neutron Je to ve ?

17. Standardn model Hmota je tvoena sticemi (fermiony s=1/2), mezi ktermi psob interakce, kter jsou zprostedkovny vmnou stic (bosony s=cel slo) Ti druhy interakc: 1) Siln - kvantov chromodynamika 2) Elektromagnetick - kvantov elektrodynamika 3) Slab - elektroslab teorie + antistice

18. Interakce a jejich popis Vmnn charakter interakce - je zprostedkovna vmnou virtulnch stic jedn se o bosony (celoseln spin) Monost existence virtulnch stic dsledek kvantov fyziky: Interakce zprostedkujc boson interakn konstanta dosah Gravitan graviton 210 -39 nekonen Slab W + W - Z 0 710 -14 *) 10 -18 m Elektromagnetick 7 10 -3 nekonen Siln 8 gluon 1 10 -15 m *) Efektivn hodnota dna velkmi hmotnostmi W + , W- a Z 0 boson Dosah interakce zvis i na hmotnosti zprostedkujc stice: nulov klidov hmotnost nekonen dosah Interakce pojem popisujc monost penosu energie, hybnosti, nboje ... nebo monost kreace i anihilace sti Pi dostaten energii lze stice interakc zviditelnit - stnou se relnmi naopak stice hmoty mohou bt i virtuln kreace virtulnho pru stice a antistice a nsledn anihilace nosiem interakce mohou bt i virtuln sloen stice mezony jako nositel siln jadern interakce