"SEAP Plus: Expanding Participation and Content Across Europe"

paly

This document describes the SEAP Plus initiative, which aims to increase the number of participants and the quantity and diversity of content in the Sustainable Energy Action Plans (SEAP

  • Uploaded on | 1 Views
  • wayne wayne

About "SEAP Plus: Expanding Participation and Content Across Europe"

PowerPoint presentation about '"SEAP Plus: Expanding Participation and Content Across Europe"'. This presentation describes the topic on This document describes the SEAP Plus initiative, which aims to increase the number of participants and the quantity and diversity of content in the Sustainable Energy Action Plans (SEAP. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1seap-plus: adding to seap – more participants, more content across EuropeIEE/11/978/SI2.615950 JOKKMOKK Το Σύμφωνο των Δημάρχων Ρόλος των Περιφερειακών Αρχών και των Ενεργειακών Φορέων Ανδριάνα Σταυρακάκη ΕΠΤΑ Σύμβουλοι - Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων

Slide2Συνάντηση Εργασίας, 18/04/2013SEAP-PLUS ( IEE/11/978/SI2.615950 ) Το Σύμφωνο των Δημάρχων  Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους.  Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO 2  κατά 20% έως το 2020

Slide3Συνάντηση Εργασίας, 18/04/2013SEAP-PLUS ( IEE/11/978/SI2.615950 ) Γιατί ένα Σύμφωνο των Δημάρχων; Οι τοπικές κυβερνήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι :  Ποσοστό μεγαλύτερο από το ήμισυ των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δημιουργείται μέσα και από τις πόλεις.  Το 80% του πληθυσμού ζει και εργάζεται σε πόλεις όπου καταναλώνεται το 80% της ενέργειας. Το Σύμφωνο των Δημάρχων προωθεί και υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια

Slide4Συνάντηση Εργασίας, 18/04/2013SEAP-PLUS ( IEE/11/978/SI2.615950 ) Συμμετοχή στο Σύμφωνο Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο δεσμεύονται να:  Προχωρήσουν στην  ενεργειακή καταγραφή των δημοτικών καταναλώσεων  καθώς και σε αποτίμηση των καταναλώσεων του οικιακού και τριτογενή τομέα -  Βασική Απογραφή Εκπομπών  Επιλέξουν μέτρα  που προτείνονται σε διάφορους άξονες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, εκτιμώντας το κόστος για την εφαρμογή τους όπως επίσης και  την αναμενόμενη μείωση των εκπομπών από την υλοποίηση τους  Υποβάλλουν εντός ενός έτους το  Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ)  που αποτελεί στην ουσία τον ενεργειακό σχεδιασμό της πόλης μέχρι το 2020  Εφαρμόσουν το Σχεδίου Δράσης και  να παρακολουθήσουν την πρόοδο / εφαρμογή  - Τακτική υποβολή εκθέσεων εφαρμογής

Slide5Συνάντηση Εργασίας, 18/04/2013SEAP-PLUS ( IEE/11/978/SI2.615950 ) Βασική Απογραφή Εκπομπών  Η Βασική Απογραφή Εκπομπών  ποσοτικοποιεί τις εκπομπές CO 2 που εκπέμπονται στη περιοχή της Τοπικής Αρχής (που έχει υπογράψει το Σύμφωνο) στο επιλεγμένο έτος αναφοράς, βασιζόμενη στην καταγραφή ή / και αποτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας  εντός των ορίων του Δήμου, είτε άμεσης, με την καύση εντός του Δήμου, ή έμμεσης, με την κατανάλωση ηλεκτρισμού που παράγεται εκτός του Δήμου.  Η εκτίμηση των ανθρωπογενών εκπομπών  αφορά όλους τους βασικούς τομείς κατανάλωσης ενέργειας  όπως :  Δημόσια κτίρια, υποδομές και δημοτικός φωτισμός  Οικιακός τομέας και τριτογενής τομέας  Αστικές μεταφορές (π.χ. Δημοτικά κα ιδιωτικά οχήματα)  Η απογραφή εκπομπών απαιτεί την εφαρμογή μιας μεθοδολογίας για τη συλλογή δεδομένων η οποία λαμβάνει υπόψη την κατάσταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Η χρήση πραγματικών δεδομένων έχει πρωταρχικό ρόλο  στο να καθοριστούν τα πιο κατάλληλα μέτρα που θα επιτρέψουν στον Δήμο να επιτύχει τον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 που έθεσε

Slide6Συνάντηση Εργασίας, 18/04/2013SEAP-PLUS ( IEE/11/978/SI2.615950 ) Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Στο ΣΔΑΕ περιγράφεται:  Η υφιστάμενη κατάσταση στον Δήμο  Η Βασική Απογραφή Εκπομπών  Τα μέτρα και πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν  μέχρι το 2020 ώστε ο Δήμος να επιτύχει τον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 που έθεσε  Οι υπηρεσίες που αναμένεται να αναλάβουν τον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση κάθε δράσης  Η πιθανή πηγή χρηματοδότησης  Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  Οι δείκτες παρακολούθησης της προόδου  και επαλήθευσης των επιθυμητών αποτελεσμάτων  Οι δράσεις ενημέρωσης, κινητοποίησης και δικτύωσης όλων των εμπλεκομένων μερών του Δήμου προς την υλοποίηση των στόχων του Σχεδίου Δράσης και του Συμφώνου των Δημάρχων

Slide7Συνάντηση Εργασίας, 18/04/2013SEAP-PLUS ( IEE/11/978/SI2.615950 ) Πολύπλευρη υποστήριξη Ελλάδα  (17/04/2013):  69  Υπογράφοντες  4  Συντονιστές (…+ ΤΕΕ)  4 Υποστηρικτές Ενώ ολοένα και περισσότεροι δήμοι δείχνουν την πολιτική θέληση να ενταχθούν στο Σύμφωνο, δεν διαθέτουν πάντοτε τους οικονομικούς και τεχνικούς πόρους για να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους

Slide8Συνάντηση Εργασίας, 18/04/2013SEAP-PLUS ( IEE/11/978/SI2.615950 ) Ρόλος των Περιφερειακών Αρχών  Η προώθηση της ένταξης στο Σύμφωνο των Δημάρχων  στους δήμους της περιοχής τους και η παροχή υποστήριξης και συντονισμού στους δήμους που εντάχθηκαν  Η παροχή τεχνικής και στρατηγικής βοήθειας  σε εκείνους τους δήμους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σύμφωνο, αλλά δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να συντάξουν ένα ΣΔΑΕ  Η παροχή οικονομικής βοήθειας  και ευκαιριών στους δήμους για την ανάπτυξη και εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης τους  Η παροχή βοήθειας κατά τη διοργάνωση τοπικών ημερίδων για την ενέργεια προκειμένου να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση των κατοίκων  Η υποβολή τακτικών εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και η συμμετοχή στη στρατηγική εφαρμογή του Συμφώνου.

Slide9Συνάντηση Εργασίας, 18/04/2013SEAP-PLUS ( IEE/11/978/SI2.615950 ) Γιατί να συμμετάσχουν οι περιφέρειες; Τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής ως Συντονιστές του Συμφώνου είναι πολλαπλά:  Υποστήριξη και αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Μεγάλη προβολή σε διεθνή κλίμακα, κυρίως μέσω της προώθησης των δράσεων των Συντονιστών στον ιστότοπο του Συμφώνου  Ανταλλαγή εμπειριών με Ευρωπαίους ομολόγους  Επιστημονική και τεχνική ανατροφοδότηση σχετικά με τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που αναπτύσσονται  Συμμετοχή σε ειδικές ομάδες συζήτησης, εργαστήρια και άλλες πλατφόρμες ανταλλαγής εμπειριών  Τέλος, συνολική ανάπτυξη της περιοχής και ενίσχυση της τοπικής διακυβέρνησης.

Slide10Συνάντηση Εργασίας, 18/04/2013SEAP-PLUS ( IEE/11/978/SI2.615950 ) Ρόλος των Ενεργειακών Φορέων  Να παρέχουν πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα , προκειμένου να μπορούν οι τοπικές αρχές, οι περιφερειακές και / ή οι δομές υποστήριξης να προχωρούν στην απογραφή των εκπομπών CO2 βάσει πραγματικών δεδομένων κατανάλωσης.  Να στηρίξουν και να διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων, στατιστικών και τάσεων της αγοράς στην κατανάλωση και παραγωγή ενέργειας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στον τομέα της ενέργειας  Να παρέχουν  στους υπογράφοντες  τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία τους , όπως και ενδεχομένως την οικονομική υποστήριξη στην σύνταξη και εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (π.χ. σχετικά με Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)

Slide11Συνάντηση Εργασίας, 18/04/2013SEAP-PLUS ( IEE/11/978/SI2.615950 ) Γιατί να υπογράψουν οι Ενεργειακοί Φορείς το Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΤΕΕ;  Συμμετοχή των Ενεργειακών Φορέων στην ανάπτυξη της τοπικής ενεργειακής πολιτικής και στις τοπικές προσπάθειες κατά της κλιματικής αλλαγής  Συνεισφορά των Ενεργειακών Φορέων στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020  Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, για παράδειγμα  Καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης  Ενδυνάμωση των καταναλωτών και παροχή ακριβής και συχνής τιμολόγησης  Δωρεάν παροχή και πρόσβαση σε δεδομένα ιδιο-κατανάλωσης  Δωρεάν ανταλλαγή περιβαλλοντικών δημόσιων δεδομένων  Ανάπτυξη καλών εμπορικών σχέσεων με τις δημόσιες αρχές  Καλύτερη εκτίμηση μελλοντικών τοπικών αναγκών και προσφορά νέων υπηρεσιών

Slide12Συνάντηση Εργασίας, 18/04/2013SEAP-PLUS ( IEE/11/978/SI2.615950 ) Ευχαριστούμε! ΕΠΤΑ ΑΕ Ηνιόχου 16, Χαλάνδρι 210-6086300 www.epta.gr