Bezpieczeństwo w sieci internet

Bezpieczeństwo w sieci internet
paly

Utrzymanie bezpiecznej sieci internetowej wymaga silnych haseł z cyframi, literami i symbolami. Ochrona danych zapewniają długie hasła i firewall, który blokuje ataki hackerów, wirusów i robaków.

About Bezpieczeństwo w sieci internet

PowerPoint presentation about 'Bezpieczeństwo w sieci internet'. This presentation describes the topic on Utrzymanie bezpiecznej sieci internetowej wymaga silnych haseł z cyframi, literami i symbolami. Ochrona danych zapewniają długie hasła i firewall, który blokuje ataki hackerów, wirusów i robaków.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1Bezpieczeństwow  sieci  internet Bezpieczeństwo w  sieci  internet

Slide2Silne hasła Silne  hasła ● Dobre hasło powinno: -zawierać co najmniej jedną cyfrę -zawierać co najmniej jedną dużą literę -składać się z co najmniej jednego symbolu (np. #$%&:) -mieć długość conajmniej 12 znaków, Dla zabezpiecz enia danych o wyjątkowy m znaczeniu -minimum 15 znaków

Slide3Ściana ognia  (firewall) Ściana  ognia  (firewall) ● Firewall jest oprogramowaniem, lub sprzętem, które pomaga blokować hackerów, wirusy I robaki, które próbują dotrzeć do naszego komputera przez internet.

Slide4Jak usunąć   „zapamiętane hasło” Jak  usunąć   „zapamiętane hasło” ● Aby usunąć hasło w przeglądar ce Gogle Chrome należy : Kliknąć menu Chrome na pasku narzędzi przeglądar ki. ● Wybrać Ustawienia . ● Kliknąć : Pokaż ustawienia zaawanso wane. ● W sekcji „Hasła i formularze” kliknąć Zarządzaj zapisanymi hasłami, by zobaczyć listę wszystkich zapisanych nazw użytkownik a i haseł. ● Windows, Linux i urządzenia z Chrome: w oknie Hasła najechać myszą na stronę, do której hasło chcemy usunąć, i kliknąć X wyświetlon y po prawej stronie.

Slide5Usunięcie ciasteczek Usunięcie  ciasteczek ● Aby usunąć wszystkie cookies należy : -Kliknąć Wszystkie pliki cookie i dane stron, by otworzyć okno dialogowe Pliki cookie i dane stron. ● Aby usunąć wszystkie pliki cookie, kliknij przycisk Usuń wszystko u dołu okna dialogoweg o. ● Aby usunąć określony plik cookie, najedź wskaźnikie m myszy na stronę, która go utworzyła, a potem kliknij X w prawym rog u.

Slide6Dlaczego nie  korzystamy  z  konta  administrator na  co  dzień  ? Dlaczego  nie  korzystamy  z  konta  administrator na  co  dzień  ? ● Konto standardowe pomaga chronić komputer przez uniemożliwianie użytkownikom wprowadzania zmian wpływających na wszystkich użytkowników komputera, takich jak usunięcie plików niezbędnych do działania komputera, a konto administratora nie.

Slide7Dlaczego nie  wprowadzać  numerów kont  w  komputerze  ? Dlaczego  nie  wprowadzać  numerów kont  w  komputerze  ? ● Najpopularniejszą formą płatności online są karty płatnicze i ePrzelewy, czyli szybkie bezpośrednie przelewy internetowe. W chwili obecnej liczba posiadaczy kart, które mogą być wykorzystane w internecie jest mniej więcej taka sama jak liczba osób mogących wykonać ePrzelew (posiadacze rachunków bankowych w bankach oferujących przelewy bezpośrednie). ● Z tego powodu eCard S.A. oferuje pakiet płatności internetowych, który obejmuje karty płatnicze i ePrzelewy. Zarówno płatności kartami jak i ePrzelewami obsługiwane są poprzez jeden przyjazny panel administracyjny (Administrator Płatności). Tylko połączenie kart i ePrzelewów gwarantuje pełną paletę internetowych instrumentów płatniczych. ● W celu uzyskania szczegółowej oferty uprzejmie prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym.

Related