Bezpieczeństwo w sieci internet

Utrzymanie bezpiecznej sieci internetowej wymaga silnych haseł z cyframi, literami i symbolami. Ochrona danych zapewniają długie hasła i firewall, który blokuje ataki hackerów, wirusów i robaków.

About Bezpieczeństwo w sieci internet

PowerPoint presentation about 'Bezpieczeństwo w sieci internet'. This presentation describes the topic on Utrzymanie bezpiecznej sieci internetowej wymaga silnych haseł z cyframi, literami i symbolami. Ochrona danych zapewniają długie hasła i firewall, który blokuje ataki hackerów, wirusów i robaków.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.