New System for Education in 2014-2015

New System for Education in 2014-2015
paly

The new system will be applied gradually to 6th and 7th grade students in addition to 8th grade students. TC History and Ataturkism along with Culture and Morality lessons will be combined with other courses. Questions will be selected based on the new curriculum.

  • Uploaded on | 1 Views
  • marwan marwan

About New System for Education in 2014-2015

PowerPoint presentation about 'New System for Education in 2014-2015'. This presentation describes the topic on The new system will be applied gradually to 6th and 7th grade students in addition to 8th grade students. TC History and Ataturkism along with Culture and Morality lessons will be combined with other courses. Questions will be selected based on the new curriculum.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


2. Yeni sistem 2014-2015 eitim-retim ylnda sadece 8. snf rencilerine uygulanacak. Sonraki yllarda ise kademeli olarak 6 ve 7. snflar iin de uygulanacak.

3. NASIL UYGULANACAK Her dnem; iki yazls olan derslerden birincisi , TC nklap Tarihi ve Atatrklk Din Kltr ve Ahlak Bilgisi yazls olan derslerden ise ikincisi ortak yaplacak. Trke Matematik- Fen ve Teknoloji- Yabanc Dil Snav sorular ilenen mfredat kapsayacak ekilde seilecek.

4. NASIL UYGULANACAK NASIL UYGULANACAK 1.dnem ortak snavlar Kasm aynn son haftas, 2. dnem ise Nisan aynn son haftas yaplacak . 1.dnem ortak snavlar Kasm aynn son haftas, 2. dnem ise Nisan aynn son haftas yaplacak . Snav gnleri Okullar Tatil olacak Snav gnleri Okullar Tatil olacak Sorular oktan semeli (test) olacak. Sorular oktan semeli (test) olacak. Yanl cevaplar doru cevaplar gtrmeyecek. Yanl cevaplar doru cevaplar gtrmeyecek. Snav bitmeden renciler snflarndan kmayacak. Ge gelen rencilere ek sre verilmeyecek. Snav bitmeden renciler snflarndan kmayacak. Ge gelen rencilere ek sre verilmeyecek. 1.GN OTURUM DERSLER 1.GN OTURUM DERSLER TRKE-MATEMATK-DN KLTR VE AHLAK BLGS TRKE-MATEMATK-DN KLTR VE AHLAK BLGS 2.GN OTURUM DERSLER 2.GN OTURUM DERSLER FEN VE TEKNOLOJ- T.C.NKILAP TARH VE ATATRKLK FEN VE TEKNOLOJ- T.C.NKILAP TARH VE ATATRKLK YABANCI DL YABANCI DL

5. N E M L S A A T L E R N E M L S A A T L E R DKKAT !! SINAVA GE GREN RENCYE EK SRE VERLMEYECEK DKKAT !! SINAVA GE GREN RENCYE EK SRE VERLMEYECEK . 6 KASIM DA SINAVLAR ARASI SRE 50 DK DAN 30 DK NDRLD.

6. NASIL UYGULANACAK Her renci snava kendi okulunda girecek.rencinin snava girecei snf ve sra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi zerinden yaymlanacaktr Her renci snava kendi okulunda girecek.rencinin snava girecei snf ve sra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi zerinden yaymlanacaktr retmenler ise farkl okullarda grevlendirilecek. retmenler ise farkl okullarda grevlendirilecek. Geerli bir mazereti olup snava giremeyen renci telafi snavna girecek. Geerli bir mazereti olup snava giremeyen renci telafi snavna girecek. Telafi snavlar Bakanlk tarafndan belirlenen merkezlerde yaplacak. Telafi snavlar Bakanlk tarafndan belirlenen merkezlerde yaplacak. Geerli mazereti olmadan ortak snav/snavlara katlmayan, rencilerin durumlar puanla deerlendirilmeyecek, ancak dnem puan ve ortaretime yerletirmeye esas puan hesaplamalarnda snav adedi tam olarak alnacaktr Geerli mazereti olmadan ortak snav/snavlara katlmayan, rencilerin durumlar puanla deerlendirilmeyecek, ancak dnem puan ve ortaretime yerletirmeye esas puan hesaplamalarnda snav adedi tam olarak alnacaktr E-okul sistemine kaytl 8 inci snf rencileri ortak snavlara girmek iin bavuru yapmayacaklardr. E-okul sistemine kaytl 8 inci snf rencileri ortak snavlara girmek iin bavuru yapmayacaklardr. Kitapklar okullarda braklacak olup ayn gn oturumlar tamamlandktan sonra isteyen renciye verilecektir. Kitapklar okullarda braklacak olup ayn gn oturumlar tamamlandktan sonra isteyen renciye verilecektir.

7. HANG DERSLERDEN ORTAK SINAV YAPILACAK? Din Kltr ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan renciler 5 Bran zerinden deerlendirilecek. Temel Dersler Trke Matematik Fen ve Teknoloji Yabanc Dil T.C nklap Tarihi ve Atatrklk Din Kltr ve Ahlak Bilgisi

8. PUANLAR NASIL HESAPLANACAK? rencinin 6, 7 ve 8 . snf ylsonu baar puanlarnn aritmetik ortalamasnn %30u 8. snf arlklandrlm merkezi snav puannn %70 inin toplam, yerletirmeye esas puan oluturacaktr.

9. Arlklandrlm merkezi snav puan, rencinin alt temel dersten girdii merkezi snavlarn arlk katsaylarna gre hesaplanan puandr.Buna gre; AIRLIKLANDIRILMI MERKEZ SINAV PUANI NEDR?

10. KISACA MERKEZ snav puanlarnn etkisi %70 Dolaysyla ok iyi hazrlanmak, dzenli alma ve takip ART! renci daha fazla snavla karlaacak. Bu snavlarda baarl olabilmesi iin doru bir ekilde hazrlanmas, eksiklerini gidermesi gerekli. Snav deerlendirmeleri MERKEZ yaplacak.

Related