AV Signal Distribution Solutions: AMX and DGX

AV Signal Distribution Solutions: AMX and DGX
paly

Learn about AMX and DGX solutions for distributing AV signals globally. DGX offers single world input support with automatic scaling, fiber optic outputs for video, and audio and control capabilities on one multimode cable. The Epica DGX 32 Matrix Switcher supports various input types and has SmartScale feature for optimizing resolutions.

  • Uploaded on | 4 Views
  • mabel mabel

About AV Signal Distribution Solutions: AMX and DGX

PowerPoint presentation about 'AV Signal Distribution Solutions: AMX and DGX'. This presentation describes the topic on Learn about AMX and DGX solutions for distributing AV signals globally. DGX offers single world input support with automatic scaling, fiber optic outputs for video, and audio and control capabilities on one multimode cable. The Epica DGX 32 Matrix Switcher supports various input types and has SmartScale feature for optimizing resolutions.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. Rozwizania dystrybucji sygnaw AV AMX AMX

2. Co to jest DGX? Pojedynczy wiatowd Wsparcie rnych formatw analogowego i cyfrowego video Stereo i Cyfrowe Audio Wbudowana K ontrol a 900 m Automatyczne skalowanie w odbiornikach wiatowody optyczne - Audio/video i k ontrol a na jednym kablu multimodowym.

3. Epica DGX 32 Single input on multiple outputs Scaling While switching On fiber outputs for both fiber and DVI inputs No Audio or control for DVI Epica DGX 32 Matrix Switcher PC 1900x1200 Laptop 1280x768 Display #2 1920x1080 Display #1 1280x720 RGB DVI DVI DVI SmartScale SmartScale

4. DGX Transmitter Transmitter types DVI RGB Supports multiple analog formats RGBHV RGBS RGsB Component / HDTV Auto-detect and auto-setup Local output for monitoring RGB Transmitter DVI Transmitter

5. DGX Receiver Receiver types DVI RGBHV No other analog formats Transcoding into RGBHV or DVI EDID-based scaling Can receive RS-232 from transmitter No feedback to source HD-15 Receiver DVI Receiver SmartScale SmartScale

6. DGX Transmitter and Receiver End-to end solution without a matrix switcher Small size with multiple mounting options Rack mounting (1/3 rack width) Surface mounting Pole mounting On-board digital and analog audio Embedded one-way RS-232

7. Solecis Switchery i wzmacniacze dystrybucyjne 4 PC i 6 video wej wszystkie z audio Podwjne wyjcia PC i video Wejcie Audio z kontrol gonoci Switchery i wzmacniacze dystrybucyjne Solecis to rozwizania dla sal konferencyjnych, wykadowych od prostego routingu sygnaw A/V i PC po dytrybutory sygnaw RGBHV HD-D15 AVS-SL-0401-0601 AMX

8. AutoPatch Martyce sygnaw AV Rodzaje sygnaw: Compisite, Y/C, Component, RGBHV, DVI, SD-SDI, HD-SDI, S/PDIF, TosLink Szeroka gama rozwiza: Prices gotowe konfiguracje (8x8, 18x18) Optima mix&match (16x24, 20x20, 24x16 36x4) Modula rozwizania moduowe (32x32, 4x60, 46x16) Epica zawansowane matryce w tym rozwizania wiatwodowe (144x144, 256x256) Optima_CP-15 20x20 AMX

9. Optima 8x8 HDMI/HDCP Prekonfigurowana Optima 8x8 HDMI/HDCP Karty 8x8 Optima HDMI/HDCP AMX

10. Prekonfigurowana Optima 8x8 HDM I Matryca HDMI 8x 8 Zgodno z HDCP Kompatybilno z HDMI 1.3 Implementowana technologia HDCP InstaGat e Wsparcie HDTV 1080p oraz komputerowego video do 1900x1200 EDID programowanie na wejciach Wsparcie dla Audio AMX

11. Rozwizanie elastyczne 8 Wyj dowolnie wykorzystywanych HDMI lub UTP Uyj niektrych wyj HDMI do lokalnej dystrybucji Lub niektre/wszystkie wyjcia UTP Wyjcie UTP czymy z Odbiornikiem pojedyncz skrtk AMX

12. Odbiornik UTPro AMX UTP Wejcie Audio / Video + Control + Zasilanie Wyjcie HDMI IR Rx Serial Control IR Tx Opcjonalne zasilanie

13. When To Use Preconfigured Solution AMX Dystans do 100m Wspierane typu kabli : CAT 5E , CAT 6/6E CAT 6A , CAT 7 , STP , FTP

14. Endeleo Media Distribution AMX

15. Endeleo Zalety Produktw Opacalne rozwizanie dystrybucji sygnaw TV i Multi m edia lnych Electronic Signage Instytucji finansowych Edukacji Obiektw sportowych/rozrywkowych atwa instalacja przy pomocy tanich kabli UTP UTP (Cat5, Cat5e, Cat6) jest powszechne w budynkach Technologia wspiera wysyanie sygnaw kontrolnych za pomoc tych samych kabli UTP Zwikszenie odlegoci wysyania sygnaw analogowych do 1 000 m . Skalowalno AMX

16. Managed Television Dystrybucja sygnaw video przez okablowanie strukturalne - skrtk z zaawansowanymi moliwociami kontroli UDM Managed Television System

17. Infrastruktura UDM Component Component RGBHV RGBHV S-Video S-Video Composite Composite Analog Audio Analog Audio Digital Audio Digital Audio CAT5 CAT5 Urzadzenie wywietlajce Urzadzenie wywietlajce Punkt kocowy UDM-RX02 Punkt kocowy UDM-RX02 UDM1604 UDM1604 AMX

18. UDM Applications AMX

19. Rodzina UDM Duy , redni czy may opcje transmisji Endeleo UDM-1604 UDM-0404 UDM-0102 UDM-0808 AMX

20. UDM RX02 Waciwoci: Wszystkie zcza Audio i Video Zasilanie zdalne lub lokalne Sterowanie 2-kierunkowe IR lub RS232 AMX

21. Managed Television Dystrybucja sygnaw TV przez okablowanie strukturalne - skrtk z zaawansowanymi moliwociami kontroli TVM Managed Television System

22. AMX Managed TV Distribution System

23. TVM Seri a TVM1600 zarzdzalny Hub TV Switching, transmisja , zarzdzanie sygnaami TV, DVD lub VCR video 1000m - maksymalny dystans transmisji 16 port w per hub/192 adresowalnych kanaw Widok PRZD Widok PRZD Widok TY Widok TY RF WE RF WE RF WY RF WY Serial Serial Podczerwie Podczerwie Sie Sie Zasilanie Zasilanie Wyjcia do Odbiornikw TVM Wyjcia do Odbiornikw TVM AMX

24. AMX TVM Seri a Zarzdzalne Moduy TV Uytkownika Mae Rozmiary Zasilanie Phantom Dwu-stronna kontrola Podczerwieni Dwu-stronna kontrola RS TVM-RX03 Pro Odbiornik ( Przd ) TVM-RX03 Pro Odbiornik ( Ty ) IR IR Serial Serial AV Wyjcia AV Wyjcia TVM Wejcie TVM Wejcie Aktualny Kana Aktualny Kana Kana Gra/D Kana Gra/D

25. AMX TVM Seri a Multi-Chassis Options Sprzt Scentralizowany Kabel UTP Cable w magistrali gwnej/pionowej

26. TVM Seri a Multi-Chassis Options Sprzt Rozproszony Kabel Coax w magistrali gwnej/pionowej Okablowanie UTP poziome AMX

27. TVM Seri a Accessories FG-IR01 - Czujka podczerwieni FG-IR04 - Marger czujek podczerwieni FG-TVM1600-RC02 - Pilot Podczerwieni FG-RS01 ( proste ) / FG-RS02 (cros owe ) - Kable RS232 AMX

28. AMX TVM Seri a VIDEO 1 123 124 CHANNEL UP COMMAND VIDEO AND AUDIO

29. Wiadomoci On-Screen Indywidualne , Grupowe lub Wszystkie Ekrany Wiadomo moe by wywietlana w dowolnym miejscu ekranu Wiadomoci 10 rzdw na 20 kolumn Stae lub przewijane Trigger centralny & zewntrzny Gocie w recepcji Test Alarmu Poarowego Ewakuacja TVM Seri a ALARM PRZECIWPOAROWY Prosz uda si do wyjcia ewakuacyjnego AMX

30. Konfiguracja przez Przegldark

31. Konfiguracja Kanaw Przyporzdkowanie czstotliwoci radiowych do nazw kanaw Wybierz lokalny system TV Wybierz zakres kanaw Przy duej liczbie kanaw istnieje moliwo wprowadzania przez importowanie pliku Excel (CSV) AMX

32. Dostp Uytkownika Dostpne kanay TV Porty wyj Zaznacz kto moe widzie jaki kana AMX

33. Uczenie Podczerwieni System Endeleo posiada zdolno uczenia si komend IR . S ystem przyporzdkowuje wybrane przyciski na pilocie do okrelonych komend . Komendy dla wywietlaczy s zapamitywane w odbiornikach a urzdze zarzdzanych centralnie w hubach . AMX

34. Zarzdzanie urzdzeniami centralnymi Wybieramy kana urzdzenia i ustalamy protok komunikacji IR dla niego Jednoczenie mona wysa 2 komendy Na karcie Portw ustaw prawa kontroli urzdze AMX

35. TVM Seri a TVM Enterprise Management Software Protok komunikacyjny UDP Centralne zarzdzanie Wybr kanau Prawa dostpu do kanau Gono kanau Grupowanie / Kontrola uytkownikw Definiowanie grup uytkownikw dla poszczeglnych hubw Monitorowanie uytkowania AMX

36. Enterprise Software 192.168.0.96 192.168.0.97 192.168.0.98 192.168.0.99 192.168.0.100 Pojedynczy Adres dostpu Localhost lub nazwa DNS / Adres IP AMX

37. Uytkownicy AMX Endeleo AMX

38. Dzikuj